تقویم دوره های کوتاه آموزشی کوتاه مدت مهارتی وکاربردی شرکت پژوهش صنعت آب( ویژه ………)

مربوط به تصفیه خانه های فاضلاب

عنوان دوره

تاریخ شروع تاریخ پایان مدت هزینه دوره /ريال مدرسین

1-اصول تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

 ساعت16 نظری

2- اصول و مبانی راهبری سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

 16 ساعت نظری

نیم روز بازدید از پروژه

3-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب

16ساعت نظری

نیم روز بازدید از پروژه

زمانبندی روزانه دوره ها:

نظری :ساعت شروع  8:30 صبح           زمان پایان هر روز: ساعت 16:30

 • ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر پذیرایی میان وعده    ساعت12:30 الی دو بعد از ظهر نهار
 • بازدید:

یکی از تصفیه خانه های مرتبط با دوره

 • شروع ساعت 9 صبح  پایان 11 صبح

      مدارک ثبت نام:

 • کپی فرم ثبت نام( دانلود فرم)
 • کپی کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه
 • کپی فیش واریزی یا ارسال شماره پیگیری در زمان ثبت نام( جهت در یافت شماره حساب با ما تماس حاصل فرمایید)
 • معرفی نامه در صورت لزوم
 • مدت ثبت نام و ارسال مدارک تا 15 روز قبل از شروع دوره از طریق نمابر یا ایمیل
 • درصورت به حد نصاب نرسیدن هریک از دوره ها تا 5 روز قبل از برگزاری به شرکت کنندگان اعلام شده و مبلغ واریزی مسترد خواهد شد.

 خواهشند است مدارک ثبت نام را از طریق ایمیل info@pasenco.com  و نمابر ارسال فرمایید.

شرایط دوره:

 • جزوات دوره ها در زمان برگزاری به شرکت کنندگان تقدیم میگردد
 • به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره اعطا میگردد.
 • محل برگزاری دوره ها دفتر مرکزی شرکت پژوهش صنعت آب میباشد
 • هزینه ایاب و ذهاب جهت بخش بازدید برعهده برگزار کننده میباشد.
 • هزینه های ایاب و ذهاب و اقامتی بر عهده شرکت کنندگان میباشد.
 • برای شرکت کنندگان خارج از استان درصورت تمایل ، هتل با پرداخت هزینه اقامت هماهنگ خواهد شد.

 

درحال حاضر دوره های آموزشی معرفی شده در این صفحه بدلیل شرایط بیماری کرونا بصورت غیر حضوری برگذار خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت دوره های آموزشی   از راه ارتباط با ما و یا تلفن های اعلام شده تماس حاصل فرمایید.