تقویم دوره های کوتاه مدت مهارتی وکاربردی شرکت پژوهش صنعت آب( ویژه ………)

مربوط به تصفیه خانه های فاضلاب

عنوان دوره

تاریخ شروع تاریخ پایان مدت هزینه دوره /ريال مدرسین

1-اصول تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

 ساعت16 نظری

2- اصول و مبانی راهبری سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

 16 ساعت نظری

نیم روز بازدید از پروژه

3-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب

16ساعت نظری

نیم روز بازدید از پروژه

زمانبندی روزانه دوره ها:

نظری :ساعت شروع  8:30 صبح           زمان پایان هر روز: ساعت 16:30

 • ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر پذیرایی میان وعده    ساعت12:30 الی دو بعد از ظهر نهار
 • بازدید:

یکی از تصفیه خانه های مرتبط با دوره

 • شروع ساعت 9 صبح  پایان 11 صبح

      مدارک ثبت نام:

 • کپی فرم ثبت نام( دانلود فرم)
 • کپی کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه
 • کپی فیش واریزی یا ارسال شماره پیگیری در زمان ثبت نام( جهت در یافت شماره حساب با ما تماس حاصل فرمایید)
 • معرفی نامه در صورت لزوم
 • مدت ثبت نام و ارسال مدارک تا 15 روز قبل از شروع دوره از طریق نمابر یا ایمیل
 • درصورت به حد نصاب نرسیدن هریک از دوره ها تا 5 روز قبل از برگزاری به شرکت کنندگان اعلام شده و مبلغ واریزی مسترد خواهد شد.

 خواهشند است مدارک ثبت نام را از طریق ایمیل info@pasenco.com  و نمابر ارسال فرمایید.

شرایط دوره:

 • جهت دانشجویان 15% با کارت دانشجویی  و کارکنان واحد های صنعتی با معرفی نامه کتبی 10% تخفیف منظور میگردد.
 • جزوات دوره ها در زمان برگزاری به شرکت کنندگان تقدیم میگردد
 • به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره اعطا میگردد.
 • محل برگزاری دوره ها دفتر مرکزی شرکت پژوهش صنعت آب میباشد
 • هزینه ایاب و ذهاب جهت بخش بازدید برعهده برگزار کننده میباشد.
 • هزینه های ایاب و ذهاب و اقامتی بر عهده شرکت کنندگان میباشد.
 • برای شرکت کنندگان خارج از استان درصورت تمایل ، هتل با پرداخت هزینه اقامت هماهنگ خواهد شد.

 

جهت ثبت نام و دریافت محتوی و سرفصهای دوره ها ی تصفیه فاضلاب با شرکت پژوهش صنعت آب  هماهنگ فرمایید.