راکتور تصفیه پیشرفته PECR-V1


سیستم های معرفی شده تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی در دنیا تا کنون از روشهای بسیاری برای تصفیه فاضلاب بهره برده اند. بطور کلی مراحل تصفیه فاضلاب در سه بخش تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی میشوند. هرکدام از روشهای فوق دارای مزایا و معایبی هستند که بهره گیری از آنها جهت حصول نتیجه و تصفیه فاضلاب جهت بازیابی آب و حفظ محیط زیست چالشهای زیادی را ایجاد میکند.
با عنایت به این موضوع روش تصفیه پیشرفته PECR استفاده از دانش الکترو شیمیایی در حل معضلات و پیچیدگی های استفاده از روشهای تصفیه ذکر شده در بالا میباشد. بطوریکه با بهره گیری از این راکتور ها علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی و بهره برداری تا بیش از 50% ، امکان رسیدن به حصول نتیجه که همان بازیافت آب از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی میباشد را به سادگی میسر خواهد ساخت.
در روش تصفیه پیشرفته PECR ، استفاده از تصفیه الکترو شیمیایی درانعقاد و شناور سازی الکتریکی مواد آلاینده ، بعنوان یک نوآوری قابل توجه در صنعت آب و تصفیه فاضلاب ، جایگزینی مناسب و کم هزینه ای در مقایسه با روش تصفیه شیمیایی و در برخی از موارد حتی بیولوژیکی، که دارای محدودیت هایی از قبیل هزینه های بالای اجرا و بهره برداری و نیز تبعات نامطلوب زیست محیطی است خواهد بود.


تعریف:


روش تصفیه پیشرفته فاضلاب با راکتور PECR عبارت است از تولید مواد منعقد کننده در محل با استفاده از تجزیه الکتریکی الکترودها، و تولید یونهای فلزی در آند و گاز هیدروژن درکاتد. این عمل باعث لخته شدن و جداشدن مواد آلاینده از فاضلاب خواهند شد.


این روش برای برای چه نوع فاضلاب هایی مناسب است و چه موادی را از فاضلاب جدا و تصفیه مینماید؟این روش بسیار مناسب برای تصفیه فاضلاب های انسانی و بهداشتی تحت عنوان آب خاکستری و سیاه بوده و همچنین برای بسیاری از فاضلاب های صنعتی در حذف روغن و چربی، مواد آلی و معدنی و ارگانیکی، کدورت و ... کاربردی فوق العاده دارد. جدول زیر در صد حذف آلاینده ها در برخی از فاضلاب های مختلف را بعد از تصفیه با روش PECR نشان میدهد:

12

روش کار:


پساب داخل مخزن توسط الکترودها بوسیله جریان برق فعال شده و در نتیجه عوامل منعقد کننده در آند و گاز هیدروژن در کاتد متصاعد میشود . این عوامل منعقد کننده به مواد آلاینده چسبیده و تشکیل لخته میدهد ،سپس گاز هیدروژن در حین بالا آمدن آنها را به سطح آورده و پس از شناور شدن به حوضچه ته نشینی منتقل می گردد.
فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

فاضلاب گاوداری

فاضلاب گاوداری

فاضلاب کشتارگاه مرغ

فاضلاب کشتارگاه مرغ

فاضلاب چاپ و رنگ

فاضلاب چاپ و رنگ

فاضلاب تولید مواد شیمیایی پلیمری

فاضلاب کارخانه مواد شیمیایی پلیمری

فاضلاب لبنیات

فاضلاب لبنیات

مزایای سیستم :

بهره برداری کاملا خودکار و پیوسته
کاهش تعداد واحدهای فرایندی تصفیه خانه،کاهش هزینه های بهره برداری تصفیه خانه
عدم نیاز به افزودن مواد شیمیائی
هزینه بهره برداری پائین
هزینه انرژی الکتریکی بسیار کم
راهبری و نگهداری آسان