راکتور تصفیه پیشرفته PECR-V1

>

راکتور تصفیه پیشرفته PECR-V1 - سیستم های معرفی شده
تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی در دنیا تا کنون از روشهای بسیاری برای تصفیه فاضلاب بهره برده اند. بطور کلی مراحل تصفیه فاضلاب در سه بخش تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی میشوند. هرکدام از روشهای فوق دارای مزایا و معایبی هستند که بهره گیری از آنها جهت حصول نتیجه و تصفیه فاضلاب جهت بازیابی آب و حفظ محیط زیست چالشهای زیادی را ایجاد میکند.
با عنایت به این موضوع روش تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی ، فاضلاب بهداشتی و فاضلاب خانگی PECR استفاده از دانش الکترو شیمیایی در حل معضلات و پیچیدگی های استفاده از روشهای تصفیه فاضلاب ذکر شده در بالا میباشد. بطوریکه با بهره گیری از این راکتور ها علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی و بهره برداری تا بیش از 50% ، امکان رسیدن به حصول نتیجه که همان بازیافت آب از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی میباشد را به سادگی میسر خواهد ساخت.
در

راکتور تصفیه پیشرفته PECR-V1

، استفاده از تصفیه الکترو شیمیایی درانعقاد و شناور سازی الکتریکی مواد آلاینده ، بعنوان یک نوآوری قابل توجه در صنعت آب و تصفیه فاضلاب ، جایگزینی مناسب و کم هزینه ای در مقایسه با روش تصفیه شیمیایی و در برخی از موارد حتی بیولوژیکی، که دارای محدودیت هایی از قبیل هزینه های بالای اجرا و بهره برداری و نیز تبعات نامطلوب زیست محیطی است خواهد بود.


تعریف:


راکتورتصفیه پیشرفته PECR-V1 عبارت است از تولید مواد منعقد کننده در محل با استفاده از تجزیه الکتریکی الکترودها، و تولید یونهای فلزی در آند و گاز هیدروژن درکاتد. این عمل باعث لخته شدن و جداشدن مواد آلاینده از فاضلاب خواهند شد.


این روش برای برای چه نوع فاضلاب هایی مناسب است و چه موادی را از فاضلاب جدا و تصفیه مینماید؟این روش برای تصفیه فاضلاب های صنعتی نظیر تصفیه فاضلاب کشتارگاه ، تصفیه فاضلاب لبنیات ، تصفیه فاضلاب چرم سازی ، تصفیه فاضلاب صنایع قند ، تصفیه فاضلاب رب، کنسرو و آب میوه ، تصفیه فاضلاب صنایع نساجی،تصفیه فاضلاب رنگرزی و چاپ روی پارچه و کاغذ، تصفیه فاضلاب ابکاریها وتصفیه فاضلاب های انسانی و بهداشتی تحت عنوان آب خاکستری و سیاه بسیار مناسب بوده و همچنین در حذف روغن و چربی، مواد آلی و معدنی و ارگانیکی، کدورت و ... در فاضلاب های صنعتی کاربردی فوق العاده دارد. جدول زیر در صد حذف آلاینده ها در برخی از فاضلاب های مختلف را بعد از تصفیه با روش تصفیه پیشرفته با راکتور PECR-V1 نشان میدهد:

12

روش کار:


پساب داخل مخزن توسط الکترودها بوسیله جریان برق فعال شده و در نتیجه عوامل منعقد کننده در آند و گاز هیدروژن در کاتد متصاعد میشود . این عوامل منعقد کننده به مواد آلاینده چسبیده و تشکیل لخته میدهد ،سپس گاز هیدروژن در حین بالا آمدن آنها را به سطح آورده و پس از شناور شدن به حوضچه ته نشینی منتقل می گردد.
فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

فاضلاب گاوداری

فاضلاب گاوداری

فاضلاب کشتارگاه مرغ

فاضلاب کشتارگاه مرغ

فاضلاب چاپ و رنگ

فاضلاب چاپ و رنگ

فاضلاب تولید مواد شیمیایی پلیمری

فاضلاب کارخانه مواد شیمیایی پلیمری

فاضلاب لبنیات

فاضلاب لبنیات

مزایای سیستم :

بهره برداری کاملا خودکار و پیوسته
کاهش تعداد واحدهای فرایندی تصفیه خانه،کاهش هزینه های بهره برداری تصفیه خانه
عدم نیاز به افزودن مواد شیمیائی
هزینه بهره برداری پائین
هزینه انرژی الکتریکی بسیار کم
راهبری و نگهداری آسان