اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
ژانویه 12, 2016
جلسه انجمن مدیران
مارس 26, 2016

جلسه اتحادیه گاوداران مشهد

جلسه آموزشی و معرفی شرکت در تاریخ 94.10.28 در اتحادیه گاوداران خراسان رضوی با حضور دامداران سوران برگزار شد

 

دیدگاه ها بسته شده است