1- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه مرغ زرين طيور بيرجند
(اخذ استاندارد محیط زیست)
2- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه مرغ اميد طيور بجنورد
(اخذ استاندارد محیط زیست)
3- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه مرغ شركت آمل طيور
(اخذ استاندارد محیط زیست)
4- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب فراورده هاي گوشتي گلهار مشهد
(اخذ استاندارد محیط زیست)
5- طراحی ، نظارت عالیه و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه پرسفید آمل
(در حال انجام)
6- طراحی ، نظارت عالیه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب کشتارگاه بیهق سبزوار
(اخذ استاندارد محیط زیست)
7- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه تعاوني مرغداران مشهد
(اخذ استاندارد محیط زیست)
8- مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه صنعتي دام مشهد
(اخذ استاندارد محیط زیست)
9- مشاوره ، نظارت عاليه سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه مرغ سپيد گوشت خراسان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
10- مشاوره ، نظارت عاليه سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه مرغ پاک مشهد
(اخذ استاندارد محیط زیست)
11- مشاوره ، نظارت عاليه سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه دام مسجد سلیمان
(در حال انجام )
12- مشاوره ، نظارت عاليه سيستم تصفيه فاضلاب كشتارگاه طیور دانه چین کرمان
( در حال انجام)
13- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شرکت قطعه بندی مرغ سحر مشهد
( اخذ استاندارد محیط زیست)
14- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب کشتارگاه طیور انفرادی
( اخذ استاندارد محیط زیست)
15- طراحی و نظارت سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور مقدسی
(اخذ استاندارد محیط زیست)
16- طراحی و نظارت سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور بیهق ماکیو
( در حال انجام)
1- طراحي،نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب فرآورده هاي لبني كاله
(اخذ استاندارد محیط زیست)
2- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شركت افتخار گلستان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
3- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شركت البرز شير گلستان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
4- طراحی سیستم تصفیه فاضلاب شرکت فروغ دام گنبد
( اتمام پروژه)
5- طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شركت شير بيرجند
(اخذ استاندارد محیط زیست)
6- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شركت بهشير شادي
(نيمه تمام- تعطیلی کارخانه)
7- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شرکت صنایع شیر سرایان
(در حال انجام)
8- طراحي ، نظارت عاليه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت بهنام جام
( در حال انجام)
9- طراحي ، نظارت عاليه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت شیر خشک همت شیر گلستان
( در حال انجام)

1- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شركت نوبرانه
(اخذ استاندارد محیط زیست)
2- طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شركت شهد آب خراسان (تبرك)
(اتمام پروژه)
3- طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شركت خادم طوس
(اخذ استاندارد محیط زیست)
4- طراحي تصفيه فاضلاب شركت بهديس 2000
(اتمام پروژه)
5- مشاور سیستم تصفیه فاضلاب شركت شاداب خراسان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
6- مشاورسيستم تصفيه فاضلاب شركت بهرنگ رب خراسان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
7- مشاورسيستم تصفيه فاضلاب شركت فراورده های غذایی رضوی ( ممتاز- تقدیس)
(اخذ استاندارد محیط زیست)

1- مشاوره و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند شیرین خراسان
( اخذ استاندارد زیست محیطی)
2- مشاوره و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند نورسپاهان اصفهان
( در حال اجرا)

مشاوره سیستم تصفیه فاضلاب شرکت داروسازی ثامن

1- طراحي تصفيه فاضلاب شركت الكل سازي سينا فريمان
(تعطیلی کارخانه)
2- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب رهبان آسفالت
(اخذ استاندارد محیط زیست)
3- مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب شركت ايران ملاس
(اخذ استاندارد محیط زیست)
4- مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب شركت چسب و رزين آبتين رزين
(اتمام پروژه)

1- طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب شركت تارو پود بافان ايران
(نيمه تمام- تعطیلی کارخانه)
2- مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب شركت نازحرير خراسان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
3- طراحی، مشاوره و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت نساجی پوشاک نوآوران
(اخذ استاندارد محیط زیست)

طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي امان آباد
(اخذ استاندارد محیط)

طراحي ، نظارت عاليه و اجراي سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي بيمارستان كاشمر
(اخذ استاندارد محیط زیست )

1- طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی پادگان شهید بهشتی شیروان
(اخذ استاندارد محیط زیست)
2- طراحی سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی پادگان شهید بهشتی شیروان
(اتمام پروژه)
2- طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کشتارگاه انفرادی مشهد
(اخذ استاندارد محیط زیست)

پروژه های تصفیه فاضلاب

پژوهش صنعت آب

پژوهش صنعت آب  با بیش از بیست سال تجربه موفق درمهندسی

محیط زیست و بویژه تصفیه فاضلاب توانسته است گامی کوچک اما موثر در حفاظت

از این تنها سیاره قابل سکونت بردارد. عمده فعالیتهای این شرکت به چهار بخش تقسیم میگردد:
مشاوره ، طراحی و اجرای انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
طراحی و ساخت انواع سپتیک تانک و پکیجهای فلزی و پلی اتیلنی و پیشرفته تصفیه فاضلاب
بهینه سازی مصرف انرژی
آموزشهای تخصصی تصفیه فاضلاب

در بخش تصفیه فاضلابهای صنعتی و بهداشتی این شرکت

با بهره گیری از تجربیات ودانش فنی خویش و نیز استفاده از فنآوری های روز دنیا خدمات فنی کارامدی را در زمینه مشاوره،طراحی و اجرای کامل سیستمهای تصفیه فاضلاب به متقاضیان ارائه مینماید. . همچنین بعنوان تنها شرکت ایرانی توانسته است با اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت EnviroSim کانادا طراحی سیستمهای تصفیه فاضلاب را تحت لیسانس این شرکت ارائه نماید. شبیه ساز تصفیه فاضلاب های شهری، بهداشتی و صنعتی
پژوهش صنعت آب
با توجه به پيشرفتهاي سريع مهندسي تصفيه فاضلاب در جهان و نيز ارائه روشهاي تصفيه فاضلاب به صورت كم حجم و كم هزينه نسبت به روشهاي سنتي، شركت پژوهش صنعت آب با استفاده از تجربيات و متخصصين خود توانسته است سيستم تصفيه پيشرفته‌اي را در غالب پكيجهاي پلي اتيلنی تصفیه فاضلاب به مشتريان محترم معرفي نمايد. كه نسبت به پکیجهای تصفيه فاضلاب موجود داراي قابليتهاي ويژه اي چه از لحاظ سطح اشغال، عملكرد و هزينه مي‌باشد.

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
طراحی و ساخت انواع سپتیک تانک و پکیجهای فلزی و پلی اتیلنی و پیشرفته تصفیه فاضلاب
بهینه سازی مصرف انرژی

پژوهش صنعت آب
با توجه به پيشرفتهاي سريع مهندسي تصفيه فاضلاب در جهان و نيز ارائه روشهاي تصفيه فاضلاب به صورت كم حجم و كم هزينه نسبت به روشهاي تصفیه فاضلاب

پروژه های تصفیه فاضلاب-

پروژه های تصفیه فاضلاب –

پروژه های تصفیه فاضلاب -پروژه های تصفیه فاضلاب -پروژه های تصفیه فاضلاب -پروژه های تصفیه فاضلاب – پروژه های تصفیه فاضلاب

پژوهش صنعت آب

پژوهش صنعت آب