فارسی   English  


تصفیه فاضلاب صنايع شيميايی

مشاوره و طراحی سيستم تصفيه فاضلاب شرکت الکل سازی سينا فريمان
طراحی و نظارت سيستم تصفيه فاضلاب شرکت رهبان آسفالت
مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب شرکت ايران ملاس
مشاوره سيستم تصفيه فاضلاب شرکت چسب و رزين آبتين زرين
مشاور، طراح و ناظر عالي سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه قند شيرين