تصفیه فاضلاب صنعتی


کلیه طرحها و پروژه های این شرکت در قبال اخذ استانداردهای زیست محیطی گارانتی کتبی میگردد.

مشاوره ،طراحی و اجرای انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
طراحی و ساخت انواع سپتیک تانک و پکیجهای فلزی و پلی اتیلنی و پیشرفته تصفیه فاضلاب
بهینه سازی مصرف انرژی/
انواع فیلتر های تصفیه هوای صنعتی/
آموزشهای تخصصی تصفیه فاضلابتصفیه فاضلابهای صنعتی وبهداشتی


تصفیه فاضلاب و بویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت پساب فرایندی پیچیده بوده که برای اجرای آن نیاز به تخصص و تجربه کافی میباشد.در تصفیه فاضلاب صنعتی آشنایی با نوع تولید ضروری است

مشکلات:

واحد های صنعتی و تولیدی بدلیل الزام در رعایت استاندارد های زیست محیطی، کمبود آب قابل استفاده در پروسه تولید، عدم امکان دفع فاضلاب در محیط ، بو های تامطبوع و … نیازمند به تصفیه فاضلاب صنعتی میباشند.

راه حل :

کلید حل منطقی و با صرفه تصفیه فاضلاب صنعتی در دست ماست

تصفیه فاضلاب صنعتی دارای فرایند های پیچیده ای چه در طراحی و چه در اجرای تصفیه فاضلاب میباشد. برای کسب نتیجه ای مطابق استاندارد های زیست محیطی، طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب نیازمند تخصص مرتبط و تجربه مناسب میباشد. شرکت پژو هش صنعت آب با بهره گیری از تجربیات ، دانش فنی و نیز استفاده از فنآوری های روز دنیا خدمات فنی کارامدی را به واحد های صنعتی و تولیدی کشور در زمینه های مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی ارائه نموده است. همچنین ضمن گارانتی کتبی کلیه خدمات و کسب استاندارد های زیست محیطی ، تمامی طرح ها و محاسبات فرایندی آنان را قبل از احداث توسط نرم افزار فوق پیشرفته BioWin و PetWin+ شبیه سازی و عملکرد سیستم را کنترل مینماید.

طراحی انواع فرایندهای تصفیه فاضلاب صنعتی نظیرEAAS, MBBR,MBR,IFAS,HPO,NML,EGSB,UABR,UASB,UAFB , SBR,MBSBRوبسیاری دیگر از فرایندهای مورد تایید مجامع مرتبط جهانی و شرکتهای معتبر در دنیا
طراحی انواع شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب
طراحی ، ارائه نقشه های معماری ، اجرایی ، الکتریکال و مکانیکال انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب
مشاوره ،اصلاح وبهینه سازی سیستم های تصفیه فاضلاب وافزایش راندمان کارایی سیستم
مشاوره و یا راه اندازی و آداپتاسیون کلیه سیستم های تصفیه فاضلاب وآموزش اپراتورتا اخذاستانداردهای زیست محیطی
ارزیابی زیست محیطی پروژه های کلان کشور مطابق دستور العملهای زیست محیطی
برگزاری سمینارها ودوره های آموزشی آب و تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
تهیه ساخت وتامین انواع تجهیزات و مواد شیمیایی جهت سیستمهای تصفیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی ، موادضد رسوب وخوردگی