تصفیه فاضلاب چرم سازی و سالامبور
تصفیه فاضلاب چرم سازی و سالامبور بدلیل آلودگی بسیار بالا ، آنرا به به یکی از پرچالش ترین موضوعات در بین تصفیه فاضلاب های صنعتی تبدیل نموده است.

در ابتدا بطور مختصر به فرایند دباغی در واحد های تولیدی چرم سازی و سالامبور اشاره میگردد.سپس به اختصار یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب چرم سازی و سالامبور مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

الف- فرایند پيش دباغي:
1- خيساندن پوستهاي نمك زده در آب به مدت يك شب براي جدا كردن خون، مدفوع، نمك و پروتئين هاي محلول در آب و محلول در آب نمك؛
2- مو زدايي ( زدودن كامل تمامي موها) با غوطه ور كردن پوست در آهك وسولفيد سديم – و آهك زدايي بعدي؛
3-لش زني و جدا سازي مكانيكي بافتهاي زائد از سطح دروني پوست. پس از آن پوست را به دو لايه برش مي دهند لايه فوقاني (رويه)، دو سوم ضخامت پوست را دارد و از لايه زيرين (لش) مرغوبتر است؛
4- آهك گيري به كمك اسيد ضعيف (اسيد لالتيك) و آنزيم زني با يك ماده شيميايي با پايه آنزيمي، براي زدودن بازمانده مو و تجزيه پروتئينها؛
5- اسيد زني با استفاده از محلولهاي نمك و اسيد لفوريك براي ايجاد اسيديته لازم در پوست به منظور پيشگيري از ترسيب نمكهاي كرم روي الياف پوست.
فاضلاب ناشي از قسمت پيش دباغي، حاوي مقدار زيادي جامدات معلق و مواد آلي محلول،نمك، چربي، و مواد شيميايي مي باشد كه در فرايند به مصرف نرسيده اند (خصوصاً سولفيدها)؛ همچنين اين فاضلابها بسيار قليايي هستند و اكسيژن خواهي فراواني دارند.

ب- دباغي:
دباغي كرم با استفاده از سولفات كرميك به انجام مي رسد فرايند دباغي شبكه پروتئيني (كلاژن) پوست را تثبيت مي كند.در اين مرحله پسابهاي اسيدي توليد مي شوند كه حاوي نمكهاي كرم سه ظرفيتي مي باشند.
ج- عمليات تكميل
اين عمليات شامل قسمتهاي زير هستند:
1- پرس كردن به منظور حذف رطوبت؛
2- تسطيح ثانويه به وسيله تراشيدن؛
3- رنگ اميزي و نرم سازي پوست دباغي شده به كمك روغنهاي امولسيوني
4- انجام دباغي ثانويه به كمك تانن هاي مصنوعي (سينتان ها) و عصاره هاي دباغي؛
5- خشك كردن و برشكاري نهايي
6- پوشش دادن سطح و پرداخت نهايي (بافينگ)مراحل تصفیه فاضلاب چرم سازی و سالامبور:


1- جدا سازي و آشغالگیری در تصفیه فاضلاب چرم سازی و سالامبور
با عنایت به تولید دونوع فاضلاب عمده ومهم در بخش پیش دباغی ( Soaking  )و بخش دباغی ( Tanning ) ، می بایست در صورتیکه این فاضلاب ها جداسازی نشده اند ابتدا خطوط آنها جداسازی و قبل از ورود به تصفیه خانه با آشغالگیر های مکانیکی آشغالگیری شوند .
ب- روشهاي ممكن براي تصفيه سولفيد در خط Liming
از جمله روشهاي مذكور مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- اسيدي كردن تا رساندن پي اچ به 2 تا 3 و هوادهي و جذب گاز سولفيد هيدروژن حاصل در محلول سود سوز آورد در اسكرابرهاي آكنده، سپس، تخليه پساب به سيستم فاضلاب يا مصرف مجدد آن؛
2- ترسيب به كمك نمكهاي فرو يا فريك؛
3- اكسيد اسيون توسط كلر يا پراكسيد هيدروژن؛
4- اكسيداسيون به كمك هوادهي در مجاورت كاتاليزور منگنز
5- استفاده از راکتور تصفیه پیشرفته PECR بدون نیاز به تزریق مواد منعقد کننده
در این روش مجاري فاضلاب رو موجود در قسمت موزدايي به سمت يك آشغالگير مكانيكي ( يك ميلي متر) هدايت می شوند. آشغالگير مذكور میتواند در يك كانال سطحي مستقر شود و لبه فوقاني آن طوري طراحي شود كه آشغالهاي جمع شده، بتوانند به درون يك محفظه مستقر در مجاورت آشغالگير ريخته شوند.
فاضلاب پس از عبور از آشغالگير، به طور ثقلي به درون يك ايستگاه پمپاژ با پمپ مستغرق هدايت مي گردد تا از آنجا به درون يكي از دو تانك اكسيداسيون وحله اي منتقل شود. در حاليكه يكي از تانكها وظيفه تصفيه را برعهده دارد تانك دوم پذيراي شيرابه بعدي است. يك سيستم هوادهي عمقی، مجهز به دیفیوزر های توزیع کننده هوا مدل COARSE، براي ايجاد اختلاط و هوادهي در هر يك از تانكها نصب خواهد شد.همچنين وسيله اي براي تزريق محلول سولفات منگنز به درون تانكها نصب خواهد گردید.

سيستم تصفيه اصلي
پذيراي شيرابه هاي سولفيدي پيش تصفيه شده همراه با ساير فاضلابها است و داراي مراحل زير مي باشد:
1- متوازن كردن دبي/ بار آلودگي بر اساس اختلاط/ هوادهي با حباب درشت؛
2- تصحيح پي اچ (در صورت لزوم)، لخته سازي شيميايي به كمك آلوم و پلي الكتروليت و یا بجای آن میتوان از راکتور تصفیه پیشرفته PECR استفاده نمود
3- ته نشيني اوليه؛
4- تصفيه به روش هوادهي ممتد با استفاده از بلوئر های هوادهی با روش هوادهی عمقی و با دیفیوزر های مدل Fine (با طراحي مناسب براي تأمين يك سيستم بيولوژيكي قوي و سالم كه قادر به تحمل نوسانهاي بار آلودگي باشد)؛
5- تغليظ يا ذخيره سازي وحله اي مخلوط لجنهاي اوليه و مازاد لجنهاي ثانويه به منظور، انتقال آنها به بسترهاي خشك كن و انتقال قطعات لجن خشك شده به مركز دفن زباله.
6- پيش بيني لازم براي تزريق مقدار لازم از نمك آهن به تانك ذخيره سازي يا تغليظ لجن به عمل آید. هدف از اينكار ترسيب مقدار سولفيدي است كه در نتيجه فعاليتهاي بی هوازي
در داخل تانك پديد می آيد و ترسيب اين سولفيدها اقدامي است در جهت كنترل بوهاي نامطبوع.