تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام و مرغ


تصفیه فاضلاب کشتار گاه های دام و مرغ

پژوهش صنعت آب- کشتارگاه دام

تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام و مرغ

تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام و مرغ بعلت مصرف بالای آب و بار آلودگی بالا، دارای پیچیدگی های زیادی است.

منابع اصلی تولید فاضلاب در کشتارگاه های دام و مرغ


فاضلاب بهار بند ها و سکو های ورود دام
فاضلاب حاصل از شستشوی سالن های خط کشتار
فاضلاب تخیله شده از پیش سردکن های مرغ
فاضلاب واحد قطعه بندی و سورتینگ آلایش
فاضلاب حاصل از خط رندرینگ


منابع آلاینده آب حاصل از شستشو در کشتارگاه های دام و مرغ که باعث افزایش بار آلودگی میگردد:


فضولات بخش بهاربند و سکو های ورود دام و مرغ به ابتدای خط کشتار
خون اولیه حاصل از بریدن سر دام و مرغ
ضایعات و زائدات محتوای شکمی دام و مرغ
پشم ، کرک و موی دام و پر مرغ
مواد جامد و مایع حاصل از شستشوی واحد رندرینگ و پخت ضایعات

مثال - فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه مرغ
ابتدا در کشتارگاه های مرغ و ماکیان ، رعایت دو مورد در کاهش هزینه های اجرایی پروژه از سوی کارفرما در طول مدت فعالیت کشتارگاه ضروری است:
عدم ورود خون جمع آوری شده در وان سرزنی مرغ به فاضلاب
استفاده از سپراتورهای مناسب در جمع آوری حد اکثری پر و ضایعات در خط کشتار و رندرینگ

معرفی اجمالی یکی از روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و مرغ


آشغالگیری
در این بخش پر و ضایعات مرغ توسط غربالهای آشغالگیر دستی در ابتدا و سپس آشغالگیر مکانیکی در انتها جمع آوری و از فاضلاب جدا میگردد. چربیگیر
با عنایت به میزان قابل توجه چربی در فاضلاب کشتارگاه های مرغ استفاده از این حوضچه ضروری است. فاضلاب بصورت ثقلی وارد این بخش شده و چربی بصورت ثقلی و طی زمان ماند مناسب و استفاده از میانگیر های تعبیه شده در حوضچه جداسازی شده و به مخزن ذخیره چربی منتقل میگردد. میتوان از چربی گیر DAF نیز که بصورت الکترو مکانیکال چربی ها را جدا میسازد استفاده نمود. که دارای عملکرد بسیار بهتری بوده و فضای کمتری را نسبت به چربی گیر های API اشغال می سازد. همچنین سیستم چربی گیر PECR نیز بعنوان چربی گیری پیشرفته قابلیت جایگزینی با دیگر چربی گیر ها را داشته و با راهبری ساده تری امکان حذف چربی تا 98% را فراهم خواهد آورد
متعادل ساز
فاضلاب چربیگیری شده وارد این تانک گردیده و در این بخش امکان همگون سازی کمیت و کیفیت فاضلاب کشتارگاه های دام و مرغ جهت جلوگیری از بروز شکهای هیدرولیکی و بیولوژیکی در سیستم میسر میگردد.
راکتور های بی هوازی UABR & UAFB
در این راکتور UABR فاضلاب با عبور از میانگیر های تعبیه شده در راکتور تحت فرایند اولیه تجزیه بی هوازی در تصفیه فاضلاب قرارگرفته و برای عملیات نهایی یا متان زایی وارد راکتور UAFB خواهد شد. در این راکتور بدون حضور اکسیژن از طریق تزریق از کف راکتور وارد حوضچه میگردد.و با عبور از لابلای ورقه های مدیا نصب شده در حوضچه با میکروارگانیسمهای بی هوازی مواجه شده و تحت فرایند تصفیه بی هوازی قرارخواهد گرفت. ماحصل این فرایند آب ، اسیدهای آمینه، CO2 ، گاز متان میباشد. گاز متان بدون بو بوده و از طریق ونت (Vent) خارج میگردد.
راکتور هوازیEAAS
فاضلاب خروجی از سیستم تصفیه بی هوازی کشتارگاه های دام و مرغ وارد این راکتور میگردد. با استفاده از روش هوادهی عمقی بصورت Extended Aeration ( هوادهی گسترده) و فرایند هوازی Complete Mix ( اختلاط کامل) تحت فرایند تصفیه هوازی قرارخواهد گرفت. فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی در این راکتور امکان هضم و تثبیت بارآلودگی رافراهم آورده و در انتها تولید آّب ، CO2 و توده بیولوژیکی ( لجن فعال) مینمایند.
راکتور هوازی MBBR
با استفاده از این راکتور هوازی که دارای بستر یا مدیا متحرک میباشد ، بجای رشد معلق میکروارگانیسمها از رشد چسبیده استفاده خواهد شد. بدین نحو که میکرو ارگانیسمها بجای معلق بودن در فضای راکتور با چشبیدن روی خلل و فرج این بستر مواد غذایی بیشتری را مورد استفاده قرار میدهند. و با استفاده از زمان ماند میکروبی بیشتری نسیت به حذف ازت الی بار آلودگی خروجی را بسیار کاهش خواهند داد. مزایای این روش نسبت به روش EAAS این است که علاوه بر عدم تولید لجن اضافه باعث کاهش ازت آلی(BNR) فاضلاب بصورت بیولوژیکی خواهد شد. تلفیق این روش با روش EAAS بازده حذف BOD را تا 95% افزایش خواهد داد. اپراتوری این راکتور در حد صفر بوده و نیاز به بازگشت لجن فعال نخواهد داشت.
تانک ته نشینی
فاضلاب خروجی از راکتور هوازی وارد این تانک میگردد. و با طی سپری نمودن زمان ماند مناسب و ته نشین شده لجن فعال در کف تانک ، فاضلاب تصفیه شده از طریق سرریز های فلزی نصب شده در بالای تانک ته نشینی خارج میگردد. لجن باقی مانده به راکتور EAAS مجددا باز گردش میشود.
کلر زنی
فاضلاب تصفیه شده میبایست جهت تخلیه در اراضی کشاورزی ضد عفونی گردد. به همین منظور توسط تزریق مواد ضد عفونی کننده فاضلاب در این حوضچه ضد عفونی شده و پس از آن قابل دفع در ارضی کشاورزی خواهد بود.
هاضم هوازی
در زمانهایی از فعالیت سیستم EAAS لجن فعال مورد نیاز نخواهد بود. لذا بخشی از لجن اضافه به این هاضم وارد شده و تحت عمل هضم هوازی قرارمیگیرد. ماحصل این عمل لجن قابل دفع در ارضی کشاورزی بوده که بسیار کود مناسبی جهت رشد گیاهان میباشد. و حتی بصورت خشک قابل فروش است

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان این شرکت از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمایید و یا فرم پرسش نامه را تکمیل و ارسال فرمایید.